DỊCH VỤ HEADHUNTING

Dịch vụ Headhunting áp dụng đối với các vị trí Quản lý cấp cao & cấp trung chiếm giữ vị trí quan trọng trong bộ máy tổ chức của Doanh nghiệp.

DỊCH VỤ STAFFING

Dịch vụ Staffing áp dụng đối với các vị trí Cấp chuyên viên yêu cầu kỹ năng chuyên sâu, các vị trí nhân viên& các bạn sinh viên mới ra trường.

DỊCH VỤ MASS RECRUITMENT

Dịch vụ Mass Recruitment áp dụng đối với các vị trí cần tuyển dụng số lượng lớn từ 05 nhân viên trở lên cho một vị trí như Nhân viên Kinh doanh, CKSH, Telesales, Telemarketing,…

DỊCH VỤ PARTNERSHIP

Dịch vụ Partnership áp dụng trong trường hợp Khách hàng cần tuyển những vị trí khan hiếm ứng viên, vị trí cần tuyển dụng gấp hoặc các vị trí cần số lượng hồ sơ ứng viên nhiều để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của nội bộ Doanh nghiệp.

DỊCH VỤ TRAINING

IQ cùng với các chuyên gia, diễn giả là các đối tác chiến lược của IQ sẽ thiết kế chương trình đào tạo phù hợp với văn hóa và nhu cầu cần đào tạo của doanh nghiệp đồng thời theo sát để đảm bảo kết quả sau đào tạo.

DỊCH VỤ KHÁC

Bên cạnh thế mạnh về Tuyển dụng& Đào tạo, IQ còn cung cấp một số dịch vụ khác nếu Khách hàng yêu cầu.