IQ cùng với các chuyên gia, diễn giả là các đối tác chiến lược của IQ sẽ thiết kế chương trình đào tạo phù hợp với văn hóa và nhu cầu cần đào tạo của doanh nghiệp đồng thời theo sát để đảm bảo kết quả sau đào tạo.

Các chương trình đào tạo gồm có:

  • Kỹ năng Giao tiếp
  • Kỹ năng Bán hàng
  • Kỹ năng thiết lập mục tiêu
  • Kỹ năng làm việc nhóm
  • Kỹ năng tư duy sáng tạo- Áp dụng Mindmap
  • ….