Dịch vụ Partnership áp dụng trong trường hợp Khách hàng cần tuyển những vị trí khan hiếm ứng viên, vị trí cần tuyển dụng gấp hoặc các vị trí cần số lượng hồ sơ ứng viên nhiều để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của nội bộ Doanh nghiệp.

Công việc của IQ

  • Tìm kiếm, sàng lọc ứng viên phù hợp với tiêu chí tuyển dụng của khách hàng;
  • Liên hệ với ứng viên để đảm bảo ứng viên muốn ứng tuyển vào Công ty Khách hàng;
  • Gửi hồ sơ của Ứng viên với đầy đủ thông tin liên hệ sang Công ty Khách hàng;

Lợi ích của Khách hàng

  • Tiết kiệm thời gian tìm kiếm& sàng lọc hồ sơ ứng viên
  • Chỉ thanh toan trước 50% giá trị hợp đồng để được sử dụng dịch vụ, 50% còn lại khách hàng sẽ thanh toan sau khi ứng viên thanh công bắt đầu làm việc tại Doanh nghiệp.
  • Áp dụng chính sách bảo hành, gửi thêm Hồ sơ ứng viên phù hợp nếu ứng viên tự ý nghỉ việc/ không đáp ứng yêu cầu công việc.