Dịch vụ Headhunting áp dụng đối với các vị trí Quản lý cấp cao & cấp trung chiếm giữ vị trí quan trọng trong bộ máy tổ chức của Doanh nghiệp

Công việc của IQ

  • Tìm kiếm, sàng lọc, “săn” nhân tài căn cứ theo yêu cầu tuyển dụng của khách hàng về kinh nghiệm, kỹ năng quản lý và độ phù hợp với văn hóa doanh nghiệp;
  • Lựa chọn, phỏng vấn ứng viên vòng đầu tiên;
  • Thuyết phục, hỗ trợ sắp xếp để ứng viên tham gia phỏng vấn tại văn phòng Khách hàng;
  • Tiếp nhận phản hồi Khách hàng, tuyển dụng thay thế khi có nhu cầu từ khách hàng.

Lợi ích của Khách hàng

  • Khách hàng được cung cấp dịch vụ Tuyển dụng trọn gói, nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm;
  • IQ chỉ nhận thanh toán khi tuyển dụng thành công và ứng viên đã đi làm tại Doanh nghiệp;
  • Áp dụng chính sách bảo hành, không thu phí thêm trong trường hợp ứng viên không đạt yêu cầu/ nghỉ việc trong thời gian bảo hành;