Dịch vụ Mass Recruitment áp dụng đối với các vị trí cần tuyển dụng số lượng lớn từ 05 nhân viên trở lên cho một vị trí như Nhân viên Kinh doanh, CKSH, Telesales, Telemarketing,…

Công việc của IQ

  • Tìm kiếm ứng viên phù hợp với tiêu chí tuyển dụng của khách hàng;
  • Lựa chọn, phỏng vấn ứng viên vòng 1;
  • Hỗ trợ sắp xếp phỏng vấn tập trung, mỗi đợt phỏng vấn đảm bảo số lượng ứng viên tham dự từ 5 đến 10 ứng viên tùy theo khung thời gian của Công ty đưa ra;
  • Tiếp nhận phản hồi khách hàng, tuyển dụng thay thế khi có nhu cầu từ khách hàng

Lợi ích của Khách hàng

  • Tiết kiệm thời gian và chi phí tuyển dụng;
  • Dễ dàng và tiết kiệm thời gian& chi phí trong công tác đào tạo hội nhập, đào tạo kiến thức sản phẩm;
  • Chỉ thanh toán khi tuyển dụng thành công và ứng viên đã đi làm tại Doanh nghiệp
  • Áp dụng chính sách bảo hành, không thu phí thêm trong trường hợp ứng viên không đạt yêu cầu/ nghỉ việc trong thời gian bảo hành.