Bên cạnh thế mạnh về Tuyển dụng& Đào tạo, IQ còn cung cấp một số dịch vụ khác nếu Khách hàng yêu cầu, bao gồm:

  • Dịch vụ tính lương, bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân
  • Dịch vụ đăng ký nội quy lao động, thang bảng lương
  • Dịch vụ khác